Vyhledávání

 

Švédská tepelná čerpadla NIBE

Švédská tepelná čerpadla NIBE jsou stále nejúspornějšími tepelnými čerpadly systému země-voda nejen na českém trhu.
www.nibe.cz

 

Tepelná čerpadla země?voda

Tato tepelná čerpadla využívají jako zdroj tepla energii uloženou v zemi nebo ve spodní vodě. Při použití tepelných čerpadel země?voda firmy NIBE snížíte spotřebu energie pro vytápění až o 75 %.
Tepelná čerpadla země?voda firmy NIBE umožňují též provádět chlazení místností v režimu tzv. pasivního nebo aktivního chlazení.

Tepelná čerpadla vzduch?voda

Tato tepelná čerpadla přeměňují na teplo energii obsaženou ve venkovním vzduchu. Instalací tepelného čerpadla vzduch?voda firmy NIBE můžete snížit spotřebu energie pro vytápění až o 65 % ve srovnání s běžnými otopnými systémy.
Tepelné čerpadlo NIBE typu vzduch?voda volíme v případě, kdy není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt nebo budovat zemní kolektory.
 

 Ventilační tepelná čerpadla

Při řízeném větrání s využitím tepla obsaženého ve vypouštěném vzduchu (tzv. rekuperace tepla) se využívá energie obsažená ve ventilačním vzduchu, který by byl jinak bez užitku vypouštěn ven. Navíc se při rekuperaci využívá i teplo generované uvnitř budovy svítidly, osobami či domácími spotřebiči.
Správná ventilace, tedy zcela hygienicky nezávadný vzduch uvnitř budovy, je základním požadavkem pro zdravé domácí prostředí.

Zajímavé odkazy


spolupracujeme | IVT Obleser Junkers Obleser Electrolux Obleser PELIPAL Obleser